Programy szkoleń tworzone są w oparciu o najlepsze praktyki m.in. Cykl Kolba, czy Zasadę Trzech T (Teoria, Technika, Transfer).

Korzystamy z szerokiego wachlarza narzędzi. Teorie przekazujemy w formie wykładu, prezentacji lub krystalizujemy ją z twórczej burzy mózgów razem z uczestnikami pozostając w roli moderatora.

Pracując z różnymi Klientami instytucjonalnymi traktujemy potrzeby każdego indywidualnie i „kroimy na miarę” moduły szkoleniowe.

Często wykorzystujemy ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom szkolenia zdać sobie sprawę z pewnych procesów, tego co można w nich poprawić. Aby wypracować umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy bawimy się w gry strategiczne. Ucząc pracujemy ze studium przypadku. Stosujemy prace indywidualne i w grupach, Często wykorzystujemy pracę z kamerą.

Przede wszystkim przyświeca nam uznana już w epoce Oświecenia mądrość, aby uczyć bawiąc. Anthony Robbins, doradca m.in. prezydenta USA Billa Clintona, jeden z filarów nowoczesnego podejścia do uczenia mówi:

„…Reprezentujemy cywilizację rozrywkową i żyjemy w epoce rozrywki. Wiele instytucji edukacyjnych nie osiąga pożądanych rezultatów, ponieważ nie biorą pod uwagę pewnej oczywistości: większość ludzi woli się bawić niż uczyć. Nauczyciel XXI wieku musi przekształcić się w rozbawiacza, który uczy ludzi i pozwala im poznawać samych siebie. Powinien skupiać ciągłą uwagę i świadomość na tym, gdzie prowadzi ludzi doświadczających nowej wiedzy. Emocje towarzyszące uczeniu się pozwalają osiągnąć więcej i na trwałe…”.