Organizując spotkanie dla Państwa pracowników, proponujemy urozmaicić je o część integracyjno – sportową. Różne formy oryginalnych aktywności wspomagają budowanie zgranego zespołu w oparciu o współpracę i wzajemne zaufanie. Zajęcia które Państwu zaproponujemy, z racji na swoją wyjątkową atrakcyjność, zdecydowanie podniosą prestiż spotkania i zadowolenie uczestników ze spędzonego z nami czasu. Zwiększą także efektywność szkoleń prowadzonych na Sali, co bezpośrednio przełoży się na jakości i wydajność pracy zespołu. Pośród różnych form zajęć integracyjnych, szczególnie polecamy te oparte na sporcie i aktywności fizycznej, które – jak pokazuje praktyka – najlepiej sprawdzają się jako stymulator do zadań umysłowych i narzędzie do budowania efektywnego, współpracującego zespołu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ruch sam w sobie, uprawiany jako forma rekreacji wpływa pozytywnie na procesy myślowe zachodzące w głowie każdego jej uczestnika. Dzięki odpowiedniemu ułożeniu programu dnia wszelka działalność ludzka może być bardziej wydajna, akoncentracja uwagi utrzymywać się na wyższym poziomie. Podczas ćwiczeń fizycznych mózg ludzki odpoczywa od zadań teoretycznych, a przy zajęciach umysłowych można jednocześnie czerpać relaks po wcześniejszej aktywności ruchowej. Nie oznacza to, że sport i rekreacja wyłączone są z myślenia – wręcz przeciwnie! Istotą całego procesu jest to, ażeby przy tych dwóch formach aktywności ludzkiej wykorzystać swoje maksimum. Takie maksimum zapewnią Państwu trenerzy i specjaliści od aktywnego wypoczynku prowadzący zajęcia w naszej firmie.