Nasza kolejna wrześniowa konferencja „Diagnostyka i terapia płodu” pod kierownictwem naukowym Profesora Krzysztofa Preisa.